ΑΦΜ: 081932834
ΔΟΥ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: 69125/61/Β/09/12
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 32762057000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ /ΝΟΜΟΣ: ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΚ: 63078
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2375031795